ปฏิรูปตร. คืบหน้า หลัง พล.อ. บุญสร้าง เซ็นผ่านปรับโครงสร้าง จ่อถึงมือ บิ๊กตู่ เร็วนี้

ปฏิรูปตร. คืบหน้า หลัง พล.อ. บุญสร้าง เซ็นผ่านปรับโครงสร้าง จ่อถึงมือ บิ๊กตู่ เร็วนี้

ปฏิรูปตร. คืบหน้า หลัง พล.อ. บุญสร้าง เซ็นผ่านปรับโครงสร้าง จ่อถึงมือ บิ๊กตู่ เร็วนี้ เกี่ยวกับ ปฏิรูปตำรวจ

S! News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ เปิดเผยว่า ในวันนี้ได้พิจารณาถึงข้อเสนอที่จะต้องส่งให้รัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารบุคคล โดยเฉพาะการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ซึ่งรัฐบาลต้องการได้เรื่องนี้ภายในสิ้นปี 2560

วันนี้จึงเป็นการพิจารณาขั้นตอนสุดท้ายเกี่ยวกับการเสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ..... และได้ลงนามในหนังสือเสนอให้รัฐบาลแล้ว

โดยเรื่องสำคัญคือ การปรับปรุงโครงสร้างอำนาจคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(ก.ต.ช.) ให้เป็นองค์กรกำหนดนโยบาย และ ยุทธศาสตร์ตำรวจ และยกเลิกอำนาจการคัดเลือกแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.)

ส่วนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ให้เป็นองค์กรกำหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคล และตรวจสอบการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา รวมทั้งมีอำนาจในการพิจารณาคัดเลือกผบ.ตร.ซึ่งการปรับปรุงในครั้งนี้เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภารกิจของตำรวจ

อย่างไรก็ตาม พล.อ.บุญสร้างเปิดเผยว่า ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2561 ทางคณะกรรมการจะต้องเดินหน้าเสนอร่าง พ.ร.บ. ฉบับอื่น ที่มีความสำคัญในการปฏิรูปตำรวจให้กับรัฐบาลต่อไป

636459พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ 27 ธ.ค. 60

ด้าน นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานคณะอนุกรรมการด้านสื่อสารสังคม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม(ตำรวจ) กล่าวว่า โครงสร้างของ ก.ต.ช. ประกอบจะด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ และมีปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

ขณะที่ ผบ.ตร. เป็นกรรมการ และเลขานุการ ส่วนโครงสร้าง ก.ตร. ประกอบด้วย ผบ.ตร. เป็นประธานกรรมการ และมีเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จเรตำรวจแห่งชาติ และรองผบ.ตร. เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการตำรวจเข้ามาเป็นกรรมการในการพิจารณาตำแหน่งผบ.ตร. ก่อนนำเสนอให้กับนายกรัฐมนตรีด้วย 

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด