รฟม. แจ้งปิดจราจร ถนนพหลโยธิน ข้ามปี 20 ธ.ค.60 - 31 ม.ค.61

รฟม. แจ้งปิดจราจร ถนนพหลโยธิน ข้ามปี 20 ธ.ค.60 - 31 ม.ค.61
Spring News

สนับสนุนเนื้อหา

รฟม. แจ้งปิดการจราจรถนนพหลโยธิน เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางขึ้นลงรถไฟฟ้า สายสีเขียว (เหนือ)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ 2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่- คูคต จะดำเนินงานก่อสร้างทางขึ้น-ลง สถานีรถไฟฟ้า บริเวณพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

โดยจะทำการปิดช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออก เพิ่มเติม 1 ช่องทาง และเพิ่มช่องทางจราจรฝั่งขาออก (ชิดเกาะกลาง) 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้า และฝั่งขาออก คงมีฝั่งละ 2 ช่องทาง โดยจะทำการปิดจราจร ตั้งแต่วันพุธที่ 20 ธ.ค.60 ถึง วันที่ 31 ม.ค.61 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง 

ทั้งนี้ การปิดช่องทางจราจรอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้นหากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ ตรวจสอบสภาพจราจรก่อนเดินทาง