ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ให้รถอีแต๋นไปจดทะเบียนตรวจสภาพเพื่อลดอุบัติเหตุ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ เตือนเกษตรกรที่นำรถอีแต๋นออกใช้บนถนน นำไปจดทะเบียนตรวจสภาพเพื่อลดอุบัติเหตุ นายสุเทพ นิติวัฒนานนท์ ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เผยว่า ปัจจุบันมีผู้นำรถใช้งานเกษตรกรรมหรือรถอีแต๋นมาใช้บรรทุกพืชผลทางการเกษตร รวมทั้งบรรทุกสิ่งของอื่น ๆ ค่อนข้างมาก บางรายนำมาใช้โดยไม่จดทะเบียน และไม่ผ่านการตรวจสภาพรับรองว่ามีอุปกรณ์ส่วนควบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยครบถ้วน เช่น ไฟหน้า ไฟเลี้ยว ไฟเบรก แตร และระบบเบรกครบถ้วน นอกจากนั้น ยังไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน ป้ายวงกลมติดกับตัวรถ ทำให้การใช้งานไม่มีความปลอดภัย และยังฝ่าฝืนกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ ฐานใช้รถโดยมิได้จดทะเบียน มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ดังนั้น จึงขอให้ผู้ใช้รถงานเกษตรกรรมหรือรถอีแต๋น นำรถไปจดทะเบียนและตรวจสภาพได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมนำหลักฐานการซื้อขาย บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านไปด้วย หากสงสัยหรือไม่เข้าใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4382-1703 ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวอีกว่า ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากรถใช้งานเกษตรกรรมหรือรถอีแต๋นเกิดขึ้นบ่อยครั้ง สาเหตุจากระบบไฟต่างๆ ไม่ครบถ้วน และสภาพรถ เพราะรถประเภทนี้สปีดความเร็วไม่ได้ เวลาขนสินค้าเกษตรออกจากไร่นาขึ้นสู่ถนนใหญ่ รถจะไม่สามารถเร่งความเร็วได้ ทำให้รถที่วิ่งทางตรงที่มาด้วยความเร็ว กะระยะเบรกหรือชะลอความเร็วไม่ได้ และยิ่งคนขับไม่รู้จักกฎจราจร ไม่มีใบขับขี่แล้ว ก็ยิ่งทำให้โอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงมาก จึงขอเตือนพี่น้องเกษตรกรและผู้ใช้รถประเภทนี้ได้ระมัดระวังเป็นพิเศษด้วย