วันชัยชี้ถวายฎีกาทักษิณทำได้ตามเงื่อนไข

วันชัยชี้ถวายฎีกาทักษิณทำได้ตามเงื่อนไข
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. และ อดีตเลขาธิการสภาทนายความ กล่าวถึงกรณีการยื่นฎีกาของพระราชทานอภัยโทษ ให้กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และหลายฝ่ายมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องมาตรา 4 ของพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ ปี 2550 ที่ว่า ต้องมีตัว พ.ต.ท.ทักษิณ อยู่ในความควบคุมหรือไม่ ว่า ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เป็นเนื่องอภัยโทษเฉพาะราย ที่ต้องมีตัวผู้ต้องคำพิพากษาอยู่ในความควบคุม และต้องรับโทษมาแล้ว 1 ใน 3 แต่ในพระราชกฤษฎีกา ปี 2553 ที่มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ปี 2553 ในสมัยรัฐบาลของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้เปิดช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้รับประโยชน์ โดยระบุว่า กรณีมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 60 ปี ก็เปิดให้มีการขอพระราชทานอภัยโทษได้ หากเข้าเงื่อนไข คือ ตัวของผู้ต้องคำพิพากษา ต้องมีอายุเกิน 60 ปี และต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี มีสิทธิ์ได้รับอภัยโทษ แต่ทั้งนี้ก็มีเงื่อนไข คือ ผู้ต้องคำพิพากษา ต้องอยู่ในความควบคุมของทางตำรวจ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อน