มท.3 เผย ครม.เขตพัฒนาพิเศษ 5 จชต.เตรียมประชุมผลักดันงบ 60,000 ล้านบาท ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เผย คณะรัฐมนตรีในเขตพัฒนาพิเศษ 5 จังหวัดชายแดนใต้ เตรียมประชุมผลักดันงบประมาณ 60,000 ล้านบาท ฟื้นฟูเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวภายหลังมอบนโยบายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. สารวัตรกำนัน ที่วิทยาลัยเทคนิคสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในวันนี้ ( 23 มี.ค.52) ว่า การประชุม คณะรัฐมนตรีในเขตพัฒนาพิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะมีขึ้นในวันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2552 เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน มีวาระการประชุมที่สำคัญ คือการกำหนดแผนงานโครงการซึ่งคณะกรรมการพัฒนาเขตพิเศษเฉพาะกิจภาคใต้ พร้อมด้วย คณะรัฐมนตรีภาคใต้ ได้กำหนดเอาไว้ โดยมีแผนงานโครงการที่สนองตอบต่อนโยบายประมาณ 600 โครงการ เงินงบประมาณในช่วงปี 2552-2554 กว่า 60,000 ล้านบาท โดยเน้นหนักในโครงสร้างพื้นฐาน การประกอบอาชีพ การศึกษา สังคม จิตวิทยา และที่สำคัญคือ การค้าชายแดนและสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ซึ่งงบประมาณดังกล่าวเมื่อผ่าน ครม.ภาคใต้แล้วก็จะเสนอ ครม.ชุดใหญ่ หลังจากนั้นจะเสนอสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งคาดว่าจะสามารถเข้าสู่สภาฯ ได้ในเดือนกรกฎาคมนี้ สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสตูล-เปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย เพื่อเชื่อมโยงการค้าชายแดน และการท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปมาของประชาชน ซึ่งขณะนี้ทางการมาเลเซีย ได้ก่อสร้างถนนมาติดแนวชายแดนของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า หากจะก่อสร้างถนนไปบนพื้นดินก็จะมีปัญหามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน โดยแนวทางแก้ไขปัญหาไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในบริเวณป่าชายเลนหรือพื้นที่ชุ่มน้ำ ก็จะดำเนินการในลักษณะถนนสายอำเภอระโนดไปจังหวัดพัทลุง ซึ่งก่อสร้างในรูปแบบสะพานยกระดับข้ามทะเลสาบ ทำให้ระบบนิเวศน์ไม่ได้รับผลกระทบแต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างค่อนข้างสูง ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษา ซึ่งรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะผลักดันให้โครงการนี้มีความสำเร็จโดยเร็ว