สพท.สตูล จับมือ รัฐเปอร์ลิส มาเลเซีย พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล ร่วมมือกับ รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการศึกษาร่วมกับโรงเรียนในภูมิภาคเดียวกัน นายอดินันท์ ปากบารา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือตามโครงการโรงเรียนคู่แฝด ระหว่าง โรงเรียนบ้านควน ต.บ้านควน อ.เมืองสตูล กับโรงเรียนกำปงซาลัง รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย เพื่อพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการศึกษาร่วมกับโรงเรียนในภูมิภาคเดียวกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนและคณะครูอาจารย์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบค่ายลูกเสือบูรณาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ กิจกรรมโฮม สเตย์ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนักเรียนทั้งสองประเทศเข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน และมีครอบครัวอุปถัมภ์ เป็นพ่อ-แม่บุญธรรม ในพื้นที่โรงเรียนบ้านควน จำนวน 40 ครอบครัว รับนักเรียนมาเลเซีย มาใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งมีวิถีชีวิตที่ไม่แตกต่างมากนัก สร้างความประทับใจให้กับทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล กล่าวอีกว่า โครงการดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการทำบันทึกความตกลงด้านการศึกษาระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลมาเลเซีย และกระทรวงด้านการศึกษาทั้งสองประเทศ ในการร่วมกันพัฒนาศักยภาพด้านภาษา การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ การพัฒนาครู นักเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสนับสนุนการศึกษาด้าน ICT แก่ครูผู้สอนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนแดนภาคใต้ กิจกรรมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ การมอบทุนการศึกษานักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว แสดงได้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม ความรักความสัมพันธ์ระหว่างเด็กนักเรียนของไทยและมาเลเซีย รวมทั้งครอบครัวอุปถัมป์ ซึ่งเป็นพ่อ แม่บุญธรรม ได้เป็นอย่างดี โดยในอนาคตจะพัฒนาและขยายผลไปสู่ประชาชนทั้งสองประเทศ