จ.นครนายก เตรียมมอบเช็คช่วยชาติ 2,000 บาท รอบแรกให้ผู้ประกันตนจำนวน 11,263 คน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดนครนายก เตรียมมอบเช็คช่วยชาติ 2,000 บาท รอบแรกให้กับผู้ประกันตนจำนวน 11,263 คน วันนี้ (23 มี.ค.52) เวลา15.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก นายสุรชัย อังเกิดโชค รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุมชี้แจงขั้นตอนการรับ "เช็คช่วยชาติ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง โดยจังหวัดนครนายก มีผู้ประกันตน่มีสิทธิได้รับ "เช็คช่วยชาติ 2,000 บาท จำนวน 15,086 คน ในรอบแรกจะมีผู้ได้รับจำนวน 11,263 คน โดยจะทำพิธีมอบเป็นปฐมฤกษ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2552 เวลา 09.15 น. ที่บริษัทแกรมเปี้ยน ฟูดส์สยาม จำกัด โดยมี นายปรีชา กมลบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีฯ จากนั้นทางจังหวัดจะจัดการมอบเช็คช่วยชาติในสถานที่ประกอบกาต่างๆ แก่ผู้ประกันตนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มีนาคมนี้ ส่วนผู้ที่ไม่มีชื่อหรือยังไม่ได้ไปรับ "เช็คช่วยชาติ ตามที่กำหนด ขอให้นำหลักฐานไปแจ้งและรับได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก ต่อไป