สพฐ. จ่ายงบโครงการเรียนฟรี 15 ปี ครบทุก ร.ร.แล้ว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เผย การแจกจ่ายงบประมาณในโครงการเรียนฟรี 15 ปีในขณะนี้ ครบทุกโรงเรียนแล้ว พร้อมระบุ ให้โรงเรียนที่มีเงินเหลือจากการสละสิทธิ์หรือเด็กไม่มารับเงิน ส่งคืนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด นายสมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ขณะนี้ได้จัดส่งงบประมาณโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพของกระทรวงศึกษาธิการให้กับสถานศึกษาครบทุกสังกัดแล้ว เมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งในส่วนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำลังดำเนินการจัดสรรไปให้ผู้ปกครอง เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยกเว้นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ลพบุรี ที่ได้รายงานเข้ามาว่าโรงเรียนดังกล่าวกำหนดแนวทางที่จะให้ผู้ปกครองนำเงินส่วนตัวไปซื้ออุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนก่อนแล้วจึงนำหลักฐานมาเบิกเงินกับทางโรงเรียน เพราะต้องการมั่นใจว่าผู้ปกครองจะจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนจริงๆ ซึ่งทาง สพฐ.ทราบแล้วก็ได้ชี้แจงไปว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ถูกต้อง จะต้องโอนเงิน ให้ผู้ปกครองก่อนเพื่อนำเงินดังกล่าวไปจัดซื้อ ซึ่งขณะนี้โรงเรียนดังกล่าวได้ปรับแก้แนวทางการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว นายสมเกียรติ กล่าวอีกว่า ในกรณีที่มีโรงเรียนรับงบประมาณในโครงการเรียนฟรี 15 ไปแล้ว ต่อมาผู้ปกครองขอสละสิทธิ์นั้น เรื่องนี้ผู้ปกครองสามารถดำเนินการได้ เพราะ สพฐ.ให้เวลาสละสิทธิ์จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม และหลังจากเปิดเทอมแล้ว ถ้าโรงเรียนมีเงินเหลือเนื่องจากเด็กสละสิทธิ์หรือเด็กไม่มารับเงิน ก็ขอให้โรงเรียนส่งงบประมาณ ดังกล่าวคืน สพฐ.