พม.รณรงค์ประชาชนกลับบ้านระลึกถึงผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รณรงค์ประชาชนกลับบ้านระลึกถึงผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์ ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข เตรียมพร้อมหน่วยแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานภาคสังคมจัดงานวันสงกรานต์ ซึ่งนอกจากในวันที่ 13 เมษายนของทุกปี จะเป็นวันสงกรานต์แล้ว รัฐบาลยังกำหนดให้เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ อีกทั้งวันที่ 14 เมษายนของทุกปีก็ได้กำหนดให้เป็นวันครอบครัวเช่นกัน จึงได้ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนทั่วประเทศกลับบ้านไปกราบ และรดน้ำดำหัว ญาติผู้ใหญ่ที่บ้าน และให้ความรักความอบอุ่นต่อครอบครัว และเป็นสิริมงคลต่อตนเอง ซึ่งในปีนี้ถือเป็นปีพิเศษ ที่รัฐบาลมอบของขวัญให้กับผู้สูงอายุในการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุทั่วประเทศเดือนละ 500 บาท ตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไป ซึ่งกระบวนการตรวจสอบรายชื่อและตัวเลขผู้สูงอายุขณะนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วประมาณกว่า 2,900,000 คน ซึ่งในวันที่ 9 เมษายนนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จะจัดงานวันผู้สูงอายุ บริเวณทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เปิดงาน ด้าน นางประนอม จันทรภักดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดเตรียมความพร้อมป้องกันอันตราย สำหรับผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา โดยได้เตรียมหน่วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฉุกเฉิน รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ ไว้ตลอดทุกเส้นทางทั่วประเทศ นอกจากนี้หากประชาชนประสบอุบัติเหตุสามารถโทรศัพท์ มายังสายด่วน สาธารณสุข 1669 โดยจะมีหน่วยบรรเทาสาธารณภัยคอยเตรียมพร้อมช่วยเหลือ ตลอด 24 ชั่วโมง