วธ.แถลงคำทำนายสงกรานต์ปี2552 ไม่ฟุ้งเฟ้อประเทศชาติจะพ้นวิกฤติ

วธ.แถลงคำทำนายสงกรานต์ปี2552  ไม่ฟุ้งเฟ้อประเทศชาติจะพ้นวิกฤติ

วธ.แถลงคำทำนายสงกรานต์ปี2552 ไม่ฟุ้งเฟ้อประเทศชาติจะพ้นวิกฤติ เกี่ยวกับ กระทรวงวัฒนธรรมวธ.

เผยโฉมนางสงกรานต์ปี 52 นาม โคราคะเทวี นอนหลับตาบนเสือ พยากรณ์ว่า พระมหากษัตริย์จะเจริญรุ่งเรืองดี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ คุณหญิง คุณนาย จะเรืองอำนาจ ผลไม้จะแพง คนอย่าลุ่มหลงสิ่งยั่วยุ ฟุ้งเฟ้อ ประเทศจะรอดพ้นจากวิกฤติต่างๆ ด้านรมว.วธ.ระบุ นายกรัฐมนตรี เตรียมส่งสารรณรงค์สงกรานต์ถึงประชาชนทุกชุมชน 13 เม.ย.นี้

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. เวลา 16.00 น. ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)จัดการแถลงข่าว การส่งเสริมคุณค่าประเพณีสงกรานต์ "สงกรานต์ สมานสามัคคี สืบทอดประเพณี ทุกชีวีปลอดภัย" โดยมีนายธีระ สลักเพชร รมว.วัฒนธรรม นายอิสสระ สมชัย รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดวธ.และผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมแถลงข่าว

นายธีระ กล่าวว่า วธ. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันส่งเสริมคุณค่าของสงกรานต์ ภายใต้คำขวัญ "สงกรานต์ สมานสามัคคี สืบทอดประเพณี ทุกชีวีปลอดภัย" โดยจะเน้นสร้างคุณค่า 5 ประการดังนี้ 1.คุณค่าต่อตนเอง เพราะเป็นวันเริ่มต้นชีวิตใหม่ 2.คุณค่าต่อครอบครัว เพราะเป็นวันแห่งความรักความผูกพันธ์ของคนในครอบครัวได้แสดงความกตัญญูต่อกัน 3.คุณค่าต่อชุมชน เพราะเป็นวันก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน 4.คุณค่าต่อสังคม เพราะเป็นประเพณีที่ก่อให้เกิดความเอื้ออาทร และ5.คุณค่าต่อศาสนา เพราะเป็นวันทำบุญครั้งสำคัญของพุทธศาสนิกชน ทั้งนี้ตนจะขอความร่วมมือประชาชนให้ร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองในประเพณีสงกรานต์ เพื่ออนรักษ์การแต่งกายที่ดีงามไว้

"สงกรานต์ปีนี้ นายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้ประกาศรณรงค์ส่งเสริมคุณค่าประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 13 เมษายน ผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งจะอ่านสารของนายกรัฐมนตรีในทุกชุมชนที่มีการจัดงานสงกรานต์ด้วย ในขณะเดียวกันจะมีดารา ศิลปิน ได้แก่ ยุ้ย จิรนันท์ มโนแจ่ม,แพร พรรัมภา สุขได้พึ่ง,เอก รังสิโรจน์ พันธ์เพ็ง,เนย วรัฐฐา และแจม ชรัฐฐา อิมราพร มาร่วมรณรงค์การเล่นสงกรานต์อย่างถูกต้องตามประเพณีอีกด้วย นอกจากนี้ สวช.ยังได้จัดทำไปรษณียบัตรอวยพรสงกรานต์ 4 รูปแบบ ได้แก่ รูปนางสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ก่อพระเจดีย์ทราย การเล่นน้ำสงกรานต์ จำนวน 40,000 แผ่น แจกให้แก่ประชาชนที่สนใจ พร้อมทั้งยังได้จัดทำเป็น E-Cade บัตรอวยพรอิเล็กอทรนิกส์ เพื่อให้ประชาชนดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ www.culture.go.th ได้อีกด้วย"รมว.วัฒนธรรม กล่าว

น.ส.วรัฐฐา อิมราพร นักร้องที่ร่วมรณรงค์สงกรานต์ กล่าวว่า ในฐานะที่ตนเป็น ตัวอย่างของเด็กและเยาวชน จะร่วมรณรงค์สงกรานต์ด้วยการแต่งกายให้เหมาะสมในการเล่นน้ำสงกรานต์ ส่วนการรับงานในช่วงสงกรานต์นั้น ตนคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะชุดที่แต่งนั้น คอนข้างจะมิดชิดอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ตนขอเชิญชวนให้น้องๆ และวัยรุ่นเล่นสงกรานต์อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามประเพณี

น.ส.อมรรัตน์ เทพกำปนาท นักวิชาการวัฒนธรรม สวช. กล่าวว่า คำพยากรณ์โบราณนางสงกรานต์ ปี 2552 ปีนี้สงกรานต์ไทยตรงกับปีฉลู เป็นมนุษย์ผู้ชายธาตุดิน วันที่ 14 เมษายนเป็นวันมหาสงกรานต์ ทางจันทรคติตรงกับวันจันทร์ แรม 4 ค่ำ เดือน 5 เวลา 01 น. 13 นาที 14 วินาที สุริยคติปฏิทินสากลเป็นวันอังคาร นางสงกรานต์นามว่าโคราคะเทวี พาหุรัด ทัดดอกปีบ อาภรณ์แก้วมุกดาหาร ภักษาหารน้ำมัน พระหัตถ์ขวาถือพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายถือไม้เท้า เสด็จไสยาสน์หลับเนตรมาเหนือหลังพยัคฆะหรือเสือเป็นพาหนะ และวันที่ 16 เม.ย. เวลา 05 น. 06 นาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น 1371 ปีนี้วันเสาร์เป็นธงชัย วันพุธเป็นอธิบดี วันศุกร์เป็นอุบาทว์และโลกา วินาศ ส่วนพืชพรรณธัญหารได้เศษ 6 ชื่อลาภะ ข้าวกล้าในนาจะได้ผล 9 ส่วน เสีย 1 ส่วน จะอุดมสมบูรณ์และน้ำจะมีมาก

น.ส.อมรรัตน์ กล่าวอีกว่า จากประกาศสงกรานต์ข้างต้นเมื่อเทียบกับคำทำนายโบราณจะเห็นว่าวันมหาสง กรานต์ตรงกับวันจันทร์ ท่านพยากรณ์ไว้ว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ตลอดจนคุณหญิงคุณนายทั้งหลายจะเรืองอำนาจ วันอัง คารเป็นวันเนาโบราณว่าจะทำให้ผลหมากรากไม้จะแพง วันพุธเป็นวันเถลิงศกบรรดานักปราชญ์ราชบัณฑิตจะมีความสุขสำราญ และนางสงกรานต์นอนหลับตามาบนหลังเสือโบราณว่าพระมหากษัตริย์จะเจริญรุ่งเรืองดี และเป็นการเตือนให้ผู้คนอย่าลุ่มหลงสิ่งยั่วยุ ความฟุ้งเฟ้อต่างๆ ตรงกับสภาพวิกฤติเศรษฐกิจปีนี้พอดี ทำให้คนตกงานและเจ็บไข้ได้ป่วยจำนวนมาก แต่โชคดีที่นางสงกรานต์มีพระขรรค์ไม้เท้าเป็นอาวุธ จะช่วยป้องกันและพยุงตัวประเทศรอดพ้นจากวิกฤตต่างๆ ไปได้ อย่างไรก็ตาม คำทำนายนี้เป็นไปตามโบราณได้พยากรณ์ไว้เท่านั้น

 

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด