อะไรทำได้ อะไรห้ามทำ เมื่อเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธี 2-30 พ.ย.นี้

อะไรทำได้ อะไรห้ามทำ เมื่อเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธี 2-30 พ.ย.นี้
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2560 นี้ จะมีการเปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้แจ้งข้อปฏิบัติการแต่งกาย และการปฏิบัติตนให้เหมาะสมเพื่อเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศไว้โดยมีราย
ละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ชาย

-สวมเสื้อมีแขน กางเกงขายาว สวมรองเท้าแบบสุภาพ
-ไม่สวมเสื้อผ้าเนื้อบาง เสื้อผ้ารัดรูป กางเกงยีนส์ฟอก ขาดวิ่นหรือรัดรูป และรองเท้าแตะ

ผู้หญิง

-สวมเสื้อมีแขน สวมกระโปรงยาวคลุมเข่า กางเกงขายาวทรงสุภาพ สวมรองเท้าสุภาพ
-ไม่สวมเสื้้อผ้าเนื้อบาง เสื้อผ้ารัดรูป เสื้อผ้าเอวลอย  และรองเท้าแตะ

นักเรียน นิสิต นักศึกษา

-สวมเครื่องแบบตามที่ราชการกำหนด

กลุ่มชาติพันธุ์

-สวมชุดพื้นถิ่น

การปฏิบัติเมื่อเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ

-ไม่แตะต้อง หรือสัมผัสพระเมรุมาศ ตลอดจนสิ่งของที่นำมาจัดแสดง
-ไม่ดึง เด็ด เหยียบ หรือสร้างความเสียหายแก่ไม้ดอก ตลอดจนพันธุ์พืชในงาน
-ถ่ายรูปในพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น
-ทิ้งขยะในบริเวณที่จัดไว้เท่านั้น