คำแนะนำ "ออกทุกข์" ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

คำแนะนำ "ออกทุกข์" ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

คำแนะนำ "ออกทุกข์" ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

หลังคณะรัฐมนตรีได้ออกมาประกาศให้คนไทยไว้ทุกข์ไปจนถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 และออกทุกข์ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 ทำให้หลายคนยังสงสัยถึงวิธีการปฏิบัติตัวหลังออกทุกข์ว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไร และนี่คือรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังออกทุกข์

ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่รัฐ

ยังคงแต่งกายไว้ทุกข์ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 และออกทุกข์ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ประชาชนทั่วไป
ยังคงแต่งกายไว้ทุกข์จนถึงวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นได้ทั้งชุดสีดำไว้ทุกข์ ชุดสีสุภาพกลัดโบสีดำไว้ทุกข์ เมื่อถึงเวลาออกทุกข์ในเช้าวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 สามารถใส่เสื้อผ้าที่มีสีสันตามปกติได้

สถานที่ราชการ ภาคเอกชน บ้านเรือนต่างๆ

สถานที่ราชการลดธงครึ่งเสาถึงกลางวัน 29 ตุลาคม 2560 และภายในคืนวันที่ 29 ตุลาคม 2560 ให้เก็บผ้าระบาย ป้ายถวายการอาลัยทั้งหมด ผ้าขาวดำที่เป็นเครื่องหมายไว้ทุกข์ ยกเว้นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ ซึ่งถือเป็นการถวายพระเกียรติพระองค์ท่าน)

หลังออกทุกข์ในช่วงแรก

สำหรับใครที่ยังคงต้องการแสดงความอาลัยในช่วงแรกอาจสวมเสื้อผ้าสีโทนสุภาพ แต่ไม่ต้องกลัดโบสีดำไว้ทุกข์ หรือเครื่องหมายไว้ทุกข์ สำหรับกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ สามารถทำได้ตามความเหมาะสม