พีระพันธุ์ดันตั้งกรมบังคับคดีอาญา เลียนยูเอสมาแชล

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่องกระทรวงยุติธรรมกับความคาดหวังของประชาชนว่า ความเดือดร้อนของประชาชนด้านกฎหมายเกิดขึ้นทุกสภาวะ ในต่างประเทศกระทรวงยุติธรรมถือเป็นกระทรวงอันดับ 1 แต่สำหรับประเทศไทยกระทรวงยุติธรรมเพิ่งเริ่มต้นเมื่อ 7 ปีที่ผ่านมา แม้จะมีการสถาปนากระทรวงมา 117 ปีก็ตาม ดังนั้น จึงตั้งอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรมขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเข้ามาร่วมแก้ปัญหา ต่อไปจะพัฒนาให้มีระบบแจ้งข่าว เมื่อเกิดปัญหาเจ้าหน้าที่จะแก้ปัญหาถึงที่เกิดเหตุ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม อย่างไรก็ตาม เครือข่ายยุติธรรมจะจัดตั้งขึ้นในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จากนั้นจะเร่งผลักดันให้อยู่ภายใต้สังกัดกรมบังคับคดีอาญา ซึ่งศึกษารูปแบบมาจากยูเอสมาแชล มีภารกิจหลักปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

ส่วนกรณีการให้สัมภาษณ์ผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนท์ของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีเนื้อหาพาดพิงถึงองคมนตรีนั้น นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า องคมนตรีเป็นบุคคลธรรมดา ได้รับความคุ้มครองด้วยกฎหมายหมิ่นประมาทเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไป ซึ่งต่างจากสถาบันเบื้องสูง แม้ว่าในต่างประเทศจะใช้กฎหมายว่าด้วยการหมิ่นประมาท แต่ในประเทศไทยถือเป็นความผิดที่กระทบต่อความมั่นคงแห่งรัฐ ตามมาตรา 112 และยังบัญญัติไว้ด้วยวัฒนธรรมประเพณีที่มีมานาน

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด