นำรถผลิตน้ำเคลื่อนที่แจกชาวพิจิตรน้ำท่วม

นำรถผลิตน้ำเคลื่อนที่แจกชาวพิจิตรน้ำท่วม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายประมวล ปิ่นมาศ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสามง่าม จ.พิจิตร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่ 12 อำเภอของจ.พิจิตร ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จากการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดมานานเกือบหนึ่งเดือน สาเหตุเกิดจากระบบการประปาหมู่บ้านหลายแห่งต้องชำรุดเสียหาย เพราะถูกน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะที่ หมู่ 14 ต.สามง่าม อ.สามง่าม ล่าสุด ได้รับการช่วยเหลือจาก สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 จังหวัดกำแพงเพชร กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำรถยนต์ที่ติดตั้งเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่เคลื่อนที่ ออกบริการกรองน้ำ สำหรับดื่มกิน เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมหนัก และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อน

สำหรับ รถกรองน้ำเคลื่อนที่สำหรับดื่มกิน สามารถผลิตน้ำดื่มสะอาดได้ ในอัตราการผลิต 400-600 ลิตรต่อชั่วโมง โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 ได้กรองน้ำสะอาดใส่บรรจุแกลลอนขนาด 5 ลิตร และบรรจุขวดพลาสติก ขนาด 1 ลิตร แจกน้ำดื่มสะอาดให้แก่ชาวบ้าน รวมทั้งมีน้ำดื่มแช่เครื่องทำความเย็นบริการดื่มได้ทันที ที่รถเคลื่อนที่บริการอีกด้วย ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการอยู่ที่หน้าศาลาประชาคม อ.สามง่าม ตลอดเวลาไปจนกว่าสถานการณ์วิกฤติน้ำท่วม จะเริ่มคลี่คลาย โดย 7 วันที่ผ่านมา ได้แจกน้ำดื่มสะอาดให้ชาวบ้านไปแล้ว มากกว่า 3 หมื่นลิตร