กทม. มอบของขวัญให้คนกรุงฯ จัดตรวจสุขภาพฟรี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพมหานคร จัดทีมตรวจสุขภาพครอบครัวฟรี ลงพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นของขวัญวันสงกรานต์แก่คนกทม. โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึง "โครงการตรวจสุขภาพครอบครัวฟรี เพื่อคืนรอยยิ้มให้คนกรุงเทพฯ ว่า กทม.จัดทีมตรวจสุขภาพครอบครัว จำนวน 70 ทีม พร้อมทีมสหวิชาชีพ จากศูนย์บริการสาธารณสุขและสำนักอนามัย ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่พยาบาล นักสังคมสังเคราะห์ ดำเนินการลงพื้นที่ในชุมชนทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจสุขภาพประชาชนจำนวนกว่า 5 ล้าน 7 แสนคน ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่การตรวจมวลกระดูก ดัชนีมวลกาย น้ำตาลในเลือด ความฉลาดทางอารมณ์ ความเครียด ตลอดจนโรคติดต่อต่างๆ เพื่อคัดกรองผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้อง ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 ไปจนถึงปี 2555 โดยตั้งเป้าดำเนินการให้ได้ร้อยละ 15 ต่อปี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวอีกว่า การตรวจสุขภาพดังกล่าว ถือเป็นของขวัญวันสงกรานต์ให้กับประชาชน ในพื้นที่ กทม. และเพื่อจัดการกับโรคติดต่อต่างๆ ที่แฝงอยู่ตามชุมชนให้หมดไป