25-27 ตุลาคม 60 ปิดการจราจรทางน้ำ เช็คท่าเรือไหนเปิด-ปิดบริการ

25-27 ตุลาคม 60 ปิดการจราจรทางน้ำ เช็คท่าเรือไหนเปิด-ปิดบริการ
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

เพื่อกำหนดแผนเตรียมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ ตั้งแต่วันที่ 25-27 ตุลาคม 2560 นี้ ได้มีการกำหนดให้ปิดการจราจรทางน้ำ ดังนั้นประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวสามารถเช็คได้เลยว่ามีท่าเรือท่าไหนบ้างที่เปิดบริการ และปิดบริการเรือด่วนเจ้าพระยา

งดใช้ท่าเรือ

-ท่าช้าง
-ท่าพระอาทิตย์
-ท่าราชินี

ด้านเหนือใช้
-ท่าเทเวศร์

ด้านใต้ใช้
-ท่าตลาดยอดพิมาน

เรือข้ามฟาก


หมายเหตุ : เรือบริการนักท่องเที่ยว ด้านเหนือใช้ท่าเรือปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร ด้านใต้ใช้ท่าเรือราชินี