ประกาศควบคุมการเดินเรือในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 25-27 ตุลาคม 2560

ประกาศควบคุมการเดินเรือในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 25-27 ตุลาคม 2560
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

กำหนดแผนเตรียมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ ตั้งแต่วันที่ 25-27 ตุลาคม 2560 เพื่อรองรับผู้โดยสารเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยกรมเจ้าท่าประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเฉพาะคราว
ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ในห้วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ห้ามเรือเดินทะเล เรือลากจูง เรือลำเลียงสินค้า เรือบรรทุกสินค้าอันตรายผ่านตามวันเวลาที่กำหนด

ด้านเหนือ สะพานกรุงธนบุรี

ด้านใต้ สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 12.00-21.00 น.

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น.

วันที่ 27 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 -14.00 น.