กรมการศาสนา ชวนพุทธศาสนิกชน ส่งบุตรหลานร่วมโครงการบรรชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการศาสนา ชวนพุทธศาสนิกชนส่งบุตรหลานร่วมโครงการบรรชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายสด แดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2552 นี้ กรมการศาสนาได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติขึ้น โดยตั้งเป้าอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร จำนวน 130,000 รูป และบวชศีลจาริณี 70,000 คน ทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เป็นการสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้รับการศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ในการนำมาเพิ่มพูนสติปัญญา เป็นคนดีมีคุณภาพ นำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ทั้งนี้พิธีดังกล่าวจะจัดพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 1 เมษายนนี้ ที่วัดยานนาวา โดยมีพระพรหมวชิรญาณ เป็นประธาน ซึ่งขณะนี้มีวัดในกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 48 วัด สำหรับในส่วนภูมิภาค ประชาชนสามารถประสานไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ส่งบุตรหลานร่วมบรรพชาอุปสมบท และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่วัดเข้าร่วมโครงการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โทร.0-2422-8793-4

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด