กทม.จัดอบรม จนท.สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถึงถึงทฤษฎีการใช้รถบันไดดับเพลิง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพมหานคร จัดอบรมเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เข้าใหม่ เพื่อให้ทราบถึงทฤษฎีการใช้รถบันไดดับเพลิงความสูง 170 ฟุต แพทย์หญิงมาลิณี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานและบำรุงรักษารถบันไดดับเพลิงความสูง 170 ฟุต ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน 72 คน ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงทฤษฎีการใช้ ความรู้และความปลอดภัยเบื้องต้น ตลอดจนเทคนิคการใช้งานระบบไฮโดรลิกต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยอย่างมีประสิทธิภาพ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า การฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่มีทักษะที่ดี จะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย แม้จะอยู่ในภาวะวิกฤติฉุกเฉินก็ตาม