โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2552 จ.นครศรีธรรมราช เริ่มแล้ว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเผยแพร่หลักธรรมคำสอน ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรุ้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ที่ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เช้าวันนี้ จัดโครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิต ฐิตวณฺโณ) เจ้าคณะภาค 16 17 18 (ธ) เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานอำนวยการในการฝึกอบรม พระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานสงฆ์ นายวิชม ทองสงค์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ศิษย์เก่ากรรมฐาน เข้าร่วมพิธี นายวิชม กล่าวกับศิษย์รุ่นน้องที่เข้ารับการฝึกอบรมว่า การฝึกกรรมฐาน เป็นโอกาสพัฒนมจิตใจ สมาธิ และสติปัญญา ตามหลักไตรสิกขา สร้างบุคลิกภาพและแก้ปัญหาชีวิตตามแนวพุทธธรรม เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นำหลักภาวนาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ หลักสำคัญของการเข้ารับการฝึกคือต้องยึดหลักอินทรีย์ 5 และ พละ 5 ซึ่งมีหลักธรรมเหมือนกัน คือ ต้องมีความศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา โดยผู้ที่ศรัทธา จะมีความตั้งใจเข้ารับการฝึก เมื่อฝึกแล้วจะทำให้เกิดปัญญญา ขณะที่การจะทำให้เกิดสมาธิได้นั้นต้องอาศัยความอดทน วิริยะอุตสาหะ ซึ่งการกระทำที่บรรลุได้ต้องอาศัยการมีสติเป็นสำคัญ โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ พุทธสมาคมนครศรีธรรมราช คณะกรรมการศิษย์เก่ากรรมฐานทุกรุ่นได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23-29 มีนาคมนี้ ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้