ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด อบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด จัดการฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ว่าที่ร้อยโทประมวล สุขสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด ร่วมกับสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบแรงงาน จะจัดการฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งบุคลากรทางด้านช่างจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด จำนวน 7 สาขาช่าง ดังนี้ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1, สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1, สาขาช่างอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1, สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1, สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย ระดับ 1, สาขาช่างเย็บ ระดับ 1, และสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1 ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2552