ปชช.ร่วมงาน ต้นกล้าอาชีพ ที่เมืองทองคึกคัก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประชาชน ร่วมงาน ต้นกล้าอาชีพ ที่เมืองทองคึกคัก ด้านรัฐบาลคาดโครงการสามารถช่วยเหลือผู้ว่างงานได้มากกว่า 5 แสนคน พร้อมหนุนโครงการระยะ 2 ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง บรรยากาศงาน ต้นกล้าอาชีพ ที่เมืองทองธานี ในวันนี้ เป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะนักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่ และผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงาน รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว โดยภายในงานได้จัดเป็นบอร์ดและบูธต่างๆ เพื่อบอกถึงข้อมูลของโครงการ พร้อมทั้งข้อมูลในการรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร การเลือกหลักสูตร และข้อมูลของสถานที่ฝึกอบรมที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 แห่ง แบ่งเป็น 939 หลักสูตร นอกจากนี้ ยังมีการจัดคอมพิวเตอร์ต่อระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องกว่า 500 คน เพื่อให้บริการรับลงทะเบียนสมัครงาน Online ช่วยเหลือประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ได้มีช่องทางสมัครงานมากขึ้น ทั้งนี้ บูธที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเข้าไปดูเป็นจำนวนมาก คือ ซุ้มของกรมการจัดหางาน เพราะมีตำแหน่งงานว่างจากสถานประกอบการทั่วประเทศมาให้ผู้ร่วมงานเลือกและกรอกใบสมัครงานได้ทันที นอกจากนี้ ยังมีการให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการสมัครงาน อาทิ เทคนิคในการสัมภาษณ์งาน การเขียนใบสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัวในการสมัครงาน การเตรียมตัวก่อนการตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศ รวมทั้งตารางการจัดนัดพบแรงงานยังสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ผู้ว่างงานและผู้สนใจทั่วไปได้หาข้อมูลและไปสมัครงานด้วย