สสจ.ตราด ดึง อสม.เสริมสร้างความรู้เป็นเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สาธารณสุขจังหวัดตราด ดึง อสม.เสริมสร้างความรู้เป็นเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่ศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดตราด นายแพทย์กฤษณ์ ปาลสุทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด เปิดงานเสริมสร้างความรู้เครือข่ายดูแลผู้สูงอายุจังหวัดตราด พร้อมทั้งงานรณรงค์เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)จังหวัดตราด ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดร่วมกันจัดขึ้น มี อสม.ในจังหวัดตราดกว่า 1,800 คน เข้าร่วม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ อสม. เข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมและป้องกันโรคเชิงรุกอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากสังคมปัจจุบันเริ่มเข้าสู่สังคมที่มีผู้สูงอายุจำนวนมากจากความก้าวหน้าทางวิทยาการทางการแพทย์ การจัดงานครั้งนี้ยังเป็นสร้างขวัญกำลังใจให้ อสม.ทั้งนี้เนื่องจาก อสม.นับเป็นกลไกลหลักที่สำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนตามชุมชนต่าง ๆ เห็นได้จากพบโรคต่าง ๆ ในชุมชนและนำไปสู่การป้องกันและรักษาได้รวดเร็วทันเวลาล้วนมาจากเครือข่าย อสม. นอกจากนี้ในการดูแลรักษาสุขภาพจากโรคภัยไข้เจ็บเล็กๆ น้อยๆ ต่าง ๆ กว่าร้อยละ 80 ก็ล้วนได้รับการดูแลจาก อสม. อย่างไรก็ตามในฐานที่เป็นตัวแทน อสม.อยากขอขอบคุณรัฐบาลชุดที่สนับสนุนในการในการอนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. ซึ่งหลังจากที่มีการโอนงบประมาณจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดจะได้ทำการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวมอบให้กับสถานีอนามัยทุกแห่งต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด