จ.ปัตตานี จัดงานชุมนุมสตรีเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 52

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งนับว่าสตรีเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการร่วมแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนี้ ( 22 มีค52 ) ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานชุมนุมสตรี เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2552 พร้อมนายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ อธิบดีกรมการปกครองและคณะ โดยมีนายธีรเทพ ศรียะพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้นำสตรี นางชุลี ศรียะพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีสตรีและประชาชนจากทุกภาคส่วนในจังหวัดปัตตานี ร่วมสานสัมพันธ์เสริมสร้างความสมานฉันท์ กิจกรรมที่น่าสนใจ มีขบวนพาเหรด พร้อมการออกร้านแสดงสินค้า OTOP ของแต่ละตำบล โอกาสนี้ได้มอบโล่ห์แก่สตรีดีเด่น คือ นางอามีเนาะ เจดาแม อายุ 43 ปี สตรีดีเด่นอำเภอสายบุรี

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด