การเลือกตั้งประธานาธิบดีสโลวาเกียจะมีขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผลการเลือกตั้งบางส่วนวันนี้แสดงให้เห็นว่า ประธานาธิบดีอิวาน แก๊สพาโรวิค ของสโลวาเกียได้รับคะแนนเสียงส่วนมากจากการเลือกตั้งประธานาธิบดี แต่จำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งออกมาลงคะแนนเสียงน้อยทำให้ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นใหม่เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า ผลการเลือกตั้งเบื้องต้นจากคูหาเลือกตั้งครึ่งหนึ่งของทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดีแก๊สพาโรวิค มีคะแนนนำด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 48 ขณะที่นางอิเวตา ราดิโควา ผู้สมัครชิงตำแหน่งจากฝ่ายค้านได้คะแนนเสียงร้อยละ 37 และผู้สมัครชิงตำแหน่งอีก 5 คนได้รับคะแนนเสียงส่วนน้อย ด้านคณะกรรมการการเลือกตั้งประเมินก่อนปิดคูหาว่า จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงมากกว่าร้อยละ 40 แต่ปรากฏว่ามีประชาชนออกมาใช้สิทธิน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ และกล่าวว่าการเลือกตั้งรอบ 2 จะมีขึ้นในวันที่ 4 เมษายน ที่จะถึงนี้