จ.ตราด กำหนดจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด กำหนดจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นของตนเอง (21 มี.ค. 52) นายสุรินทร์ ดีมี วัฒนธรรมจังหวัดตราด เปิดเผยว่า เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2552 จังหวัดตราด โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดตราด หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ กำหนดร่วมกันจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยจังหวัดตราด ประจำปี 2552 ขึ้น บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 54 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2552 ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นของตนเอง การจัดงานนี้มีกิจกรรมตั้งแต่ภาคเช้าได้แก่การแข่งขันพื้นบ้าน อาทิ สะบ้าล้อ หมากรุก และพิธีเปิดงานในภาคบ่าย มีการจัดให้มีจุดลงนามถวายพระพร ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การแสดงวัฒนธรรมไทยจากสภาวัฒนธรรมอำเภอต่าง ๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน และของชมรมผู้สูงอายุ การแสดงนิทรรศการจากชุมชนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดตราด ที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เคยเสด็จพระราชดำเนินมาทรงงาน โดยการจัดงานครั้งนี้ยังมีการจัดซุ้มอาหรพื้นบ้านให้บริการกับประชาชนผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย