อ.บ่อไร่ จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟใส่หมวก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อ.บ่อไร่ ร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟใส่หมวก (21 มี.ค. 52) บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ว่าที่ ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ นายอำเภอบ่อไร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟใส่หมวก ซึ่งทางอำเภอบ่อไร่ ร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ช้างทูน ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย และลดอุบัติเหตุการจราจรในถนนสายรอง นายอำเภอบ่อไร่ กล่าวว่า จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรส่วนใหญ่ เกิดจากการใช้รถจักรยานยนต์ และพบว่าส่วนมากเกิดขึ้นในถนนตามหมู่บ้าน ชุมชน หรือถนนสายรอง ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนคำนึงถึงการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย มุ่งลดตัวเลขอุบัติเหตุจาการจราจรจึงได้มีการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยขบวนรถจักรยานยนต์รณรงค์เปิดไฟใส่หมวก การให้ความรู้ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 การจัดเวทีเล่าประสบการณ์ของผู้ประสบภัยจากรถ การให้ความรู้ในเรื่องของกฎหมายจราจร ตลอดจนการจัดให้มีจัดภาคสนามถนนจำลองเพื่อให้เยาวชนทีเข้าร่วมได้เข้าใจการใช้ถนนที่ปลอดภัยอีกด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด