จ.อุบลฯ เชิญประชาชนเป็นเจ้าภาพปลูกต้นไม้ ยางนา พัฒนาเมืองอุบล หนึ่งล้านต้น เพื่อล้นเกล้า ฯ 76 พรรษา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดอุบลราชธานี เชิญประชาชนเป็นเจ้าภาพปลูกต้นไม้ ยางนา พัฒนาเมืองอุบล หนึ่งล้านต้น เพื่อล้นเกล้า ฯ 76 พรรษา มหาราชินี นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุบลราชธานี จัดทำโครงการ ปลูกไม้ยางนา พัฒนาเมืองอุบล หนึ่งล้านต้น เพื่อล้นเกล้า ฯ 76 พรรษา มหาราชินี ได้ดำเนินการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา วัด ศาสนสถาน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ในการปลูกต้นไม้ยางนา ตามพื้นที่ว่างเปล่า พื้นที่สาธารณประโยชน์ บริเวณวัด โรงเรียน ตามหัวไร่ปลายนา หรือพื้นที่ว่างเปล่า เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการปลูกต้นไม้ เพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมดินและน้ำ ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีจะทำการปลูกต้นยางนาให้ได้ไม่น้อยกว่า 1 ล้านต้น ภายในปี 2552 และจะรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนโครงการ ฯ ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ พิกัดแปลงปลูกและทะเบียนต้นไม้ทั้ง 1 ล้านต้น ทูลเกล้าฯ ถวายผลการดำเนินงานแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2552 ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ ยางนา พัฒนาเมืองอุบล หนึ่งล้านต้น เพื่อล้นเกล้า ฯ 76 พรรษา มหาราชินี สอบถามรายละเอียดของโครงการได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์หมายเลข 0-4525-6139 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป