ประกันสังคมสุรินทร์ เตรียมมอบ "เช็ช่วยชาติ 26 มี.ค.- 8 เม.ย.52

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ แจ้งผู้ประกันตนที่มีสิทธิ ไม่ต้องกังวล ได้รับเช็คแน่นอน โดยจะเริ่มมอบ "เช็คช่วยชาติ ในวันที่ 26 มี.ค.- 8 เม.ย.นี้ นายวิเชียร ชวลิต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า การจ่ายเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ หรือ เช็คช่วยชาติมูลค่า 2,000 บาท ได้รับแจ้งจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ ว่า จะเริ่มมอบเช็คระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึง 8 เมษายน 2552 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ วันที่ 27 มีนาคม 2552 อำเภอศีขรภูมิ วันที่ 30 มีนาคม 2552 อำเภอสังขะ วันที่ 31 มีนาคม 2552 อำเภอนม และ อำเภอท่าตูม วันที่ 1 เมษายน 2552 อำเภอจอมพระ และอำเภอปราสาท วันที่ 2 เมษายน 2552 อำเภอลำดวน และอำเภอกาบเชิง วันที่ 3 เมษายน 2552 อำเภอบัวเชด พนมดงรัก เขวาสินรินทร์ และชุมพลบุรี วันที่ 7 เมษายน 2552 อำเภอศรีณรงค์ และอำเภอสำโรงทาบ วันที่ 8 เมษายน 2552 อำเภอโนนนารายณ์ และอำเภอรัตนบุรี สำหรับผู้ประกันตนในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์ กำหนดมอบเช็คระหว่างวันที่ 26 มีนาคม-8 เมษายน 2552 ขอให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ไปตรวจสอบบัญชีรายชื่อ วัน เวลา ที่จะได้รับเช็ค ณ สถานประกอบการตนเอง และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ไปตรวจสอบบัญชีรายื่อ วัน เวลา ที่จะได้รับเช็ค ณ ที่ว่าการอำเภอ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยวันรับเช็คจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงไปแสดงตนในวันรับเช็คและขอให้จดจำ "เลขลำดับที่ ของตนเองเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ในวันรับเช็ค หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์หมายเลข 044-514815 หรือสายด่วน 1506

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด