จ.ตราด จัดชุดเฉพาะกิจออกตรวจเข้มร้านเกมอินเทอร์เน็ต และสถานบันเทิงในพื้นที่อำเภอเขาสมิง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด จัดชุดเฉพาะกิจออกตรวจเข้มร้านเกมอินเทอร์เน็ต และสถานบันเทิงในพื้นที่อำเภอเขาสมิง (21 มี.ค. 52) นายนพดล ศรีสุข ปลัดจังหวัดตราด พร้อมคณะทำงานจัดระเบียบสังคมจังหวัดตราด นายสมหมาย เมฆกล่อม นายอำเภอเขาสมิง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันออกตรวจการให้บริการของร้านอินเทอร์เน็ตและเกมแก่เยาวชน ในช่วงปิดภาคการศึกษา และสถานบันเทิงต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอเขาสมิง นายอำเภอเขาสมิง กล่าวว่า การออกตรวจครั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนหมกมุ่นเรื่องของเล่นเกมคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และอบายมุขต่างๆ เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงปิดภาคการศึกษา จึงได้ระดมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ออกป้องปรามและตรวจสอบว่า ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศของนายทะเบียนประจำจังหวัดหรือไม่ อาทิ มีใบอนุญาตหรือไม่ ห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีเล่นอินเทอร์เน็ตเกิน 3 ชั่วโมง หรือควบคุมให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าใช้บริการระหว่างเวลา 14.00-22.00 น. ช่วงวันจันถึงวันศุกร์หรือไม่ ผู้ประกอบการได้จัดให้มีสมุดลงทะเบียนผู้เข้าใช้บริการหรือไม่ จากตรวจสอบในครั้งนี้พบผู้ว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ปฏิบัติตามประกาศกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนดไว้ อย่างไรก็ตามจากการตรวจสถานบริการในครั้งนี้ พบสถานบริการโต๊ะสนุกเกอร์ 1 แห่ง ปล่อยให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าใช้บริการโดยระบุว่าเป็นลูกหลานของผู้ประกอบการ จึงได้ดำเนินการว่ากล่าวตักเตือนเรื่องกฎระเบียบ ครั้งต่อไปหากมีการตรวจพบ จะดำเนินการตามกฎหมายทันที

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด