สุโขทัย จัดนัดพบแรงงาน สู้ภัยเศรษฐกิจ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จัดหางานจังหวัดสุโขทัย จัดงานวันนัดพบแรงงาน เพื่อการมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ สู้ภัยเศรษฐกิจ วันนี้ (20 มี.ค.52) นายโยธินศร์ สมุทรคีรีจ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานวันนัดพบแรงงาน เพื่อการมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ สู้ภัยเศรษฐกิจ จังหวัดสุโขทัย ณ บริเวณลานจอดรถหน้าบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุโขทัย ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และภาคเอกชนจัดขึ้น เพื่อให้ผู้ตกงานว่างงานจากวิกฤตเศรษฐกิจ หรือประสบปัญหาภัยแล้ง ได้มาสมัครงานกับนายจ้างโดยตรง มีนายจ้างมาร่วมรับสมัครงานจำนวน 12 แห่ง เป็นนายจ้างในจังหวัด 7 แห่ง ต่างจังหวัด 5 แห่ง ตำแหน่งงานรวม 181 ตำแหน่ง 5,038 อัตรา ซึ่งผู้สมัครงานอาจได้รับการบรรจุงานทันที เป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงาน การขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ ลดภาระ เวลา และค่าใช้จ่ายของคนหางานในการหางานทำ นอกจากนี้ยังได้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านแรงงาน รับลงทะเบียนเพื่ออบรมอาชีพตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงาน เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน และโครงการต้นกล้าอาชีพของรัฐบาล เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง นักเรียน นักศึกษาที่จบใหม่ ได้พัฒนาความรู้ ความชำนาญด้านวิชาชีพต่างๆ ซึ่งคาดว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะสามารถช่วยเหลือผู้ว่างงานให้มีอาชีพ มีรายได้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ หรือประสบปัญหาภัยแล้งได้ในระดับหนึ่ง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด