สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง ดำเนินโครงการจัดหาน้ำสะอาดให้กับหมู่บ้านภัยแล้งทั่วประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง ดำเนินโครงการจัดหาน้ำสะอาดให้กับหมู่บ้านภัยแล้งทั่วประเทศ และโครงการสำรวจพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ นายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง เปิดเผยว่า สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2552 จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการจัดหาน้ำสะอาดให้กับหมู่บ้านภัยแล้งทั่วประเทศ และโครงการสำรวจพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ดำเนินการในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักฯ รวม 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ตราด, ระยอง, และสระแก้ว โดยในส่วนของจังหวัดตราด โครงการจัดหาน้ำสะอาดให้กับหมู่บ้านภัยแล้งทั่วประเทศ จะดำเนินการในพื้นที่บ้านท่าประดู่ ตำบลวังกระแจะ บ้านเนินสูง ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด บ้านท่ากระท้อน ตำบลเขาสมิง และที่บ้านชุมแสง ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง ส่วนโครงการสำรวจพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดตราด จะดำเนินการที่โรงเรียนบ้านหนองบอน โรงเรียนวัดช้างทูน อำเภอบ่อไร่ และโรงเรียนคลองขวาง อำเภอเมืองตราด

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด