พิธีสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งปธ.สภา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ภายหลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภา และ รองประธานสภา แล้ว นั้นทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งเรื่องไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้รักษาการ นายกรัฐมนตรี นำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูล เพื่อทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ทั้งนี้ เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา สำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสื่อมวลชนสำนักงานเลขาธิการสภา ได้แจ้งกับสื่อมวลชนว่า ในช่วงบ่ายวันที่ 3 ส.ค. นี้ จะมีการเตรียมสถานที่บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา 1 เพื่อเตรียมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานสภา และ รองประธานสภา

อย่างไรก็ตาม นายจตุพร พรหมพันธุ์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ได้แจ้งกับสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ว่าจะมารายงานตัวในวันพรุ่งนี้ เวลา 13.30 น.