ข่าวย่อยการศึกษา-ศูนย์จราจรขนส่ง

คมชัดลึก : รศ.ดร.สมนึกธีระกุลพิศุทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า ได้ลงนามกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดตั้งศูนย์วิชาการจัดระบบการจราจรและขนส่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้มีชื่อย่อว่า ศว.จร.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนบน) เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการการจราจรและขนส่งในภูมิภาค ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนแก้ไขและป้องกันปัญหาการจราจรและขนส่งในภูมิภาค แพร่ข้อมูลทางวิชาการให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นแหล่งอ้างอิงทางราชการ

แรลลี่การกุศล มทร.ศรีวิชัยขอเชิญร่วมแข่งขันแรลลี่การกุศล ราชมงคลศรีวิชัยครั้งที่ 1 เส้นทางสงขลา-สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 28-29 มี.ค. สัมผัสทัศนียภาพสวยงามที่ทุกคนเห็นแล้วจะประทับใจ สนใจสมัครและสอบถามได้ที่ โทร.0-7431-7162 ต่อ 105 มือถือ 08-4312-4455, 08-3170-4010 แอนิเมชั่น เยาวชน ผศ.ชัยวัฒน์บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวว่า สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชามัลติมีเดียและ แอนิเมชั่น เทคโนโลยี จะจัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ แอนิเมชั่น จุดประกายฝันแก่เยาวชนวันที่ 23-27 มี.ค. ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาได้ฝึกทักษะทางคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งฝึกทักษะพัฒนาความคิดและจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานด้าน แอนิเมชั่น มัลติมีเดีย สื่อการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตลอดจนรู้จักใช้เวลาว่างในการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และการสร้างอาชีพต่อไป เปลี่ยนวันโอนค่าครองชีพกยศ. นายบุญชัยศศิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ บมจ.ธนาคารกรุงไทยเปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารได้ทำหน้าที่ในการโอนเงินค่าครองชีพให้กับผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จำนวนกว่า3 ล้าน รายโดยที่ผ่านมาธนาคารได้โอนเงินให้กับนักเรียนนักศึกษาที่กู้ยืมเงิน กยศ.ตามวันเกิดของแต่ละคนในทุกเดือนนั้นขณะนี้ธนาคารได้เปลี่ยนแปลงวันโอนเงินมาเป็นวันที่ที่ผู้กู้ได้รับเงินครั้งแรก ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ โดยจะจ่ายเงินในวันดังกล่าวต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา สอบถามได้ที่ธนาคารกรุงไทย 850 แห่งศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551 หรือHelp Desk โทร.0-2208-8699

ข่าวที่เกี่ยวข้อง เสิร์ฟข่าวเม้าท์แตก (อังคารที่ 17 มี.ค. 52) ไฮไลท์ทีวี (จันทร์ที่ 16 มี.ค. 52) วิถีพอเพียงบนโลกแอนิเมชั่นสนุกเร้าใจถูกใจวัยโจ๋ มองผ่านเลนส์คม - แม่นาค...ออก(ชน)โรง (1) เสิร์ฟข่าวเม้าท์แตก (พฤหัสบดีที่ 5 มี.ค. 52)

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด