ข่าวย่อยการศึกษา-ใช้ศาสนาแก้แตกแยก

คมชัดลึก : เมื่อวันที่26 ม.ค. พล.ต.สนั่นขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เดินทางไปมอบนโยบายให้ผู้บริหารและข้าราชการพศ. ณหอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐมว่านายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกฯ ให้ความสำคัญกับงานด้านพระพุทธศาสนามาก เพราะสถาบันพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่คู่สถาบันชาตตริย์โดยประกาศเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาลมุ่งส่งเสริมบทบาทสถาบันครอบครัวร่วมกับสถาบันศาสนาสถาบันการศึกษาและอื่นๆในการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนตนเชื่อว่าศาสนาเท่านั้นคือความหวังคือทางออกในการแก้ปัญหาความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายของคนในชาติขณะนี้จึงอยากให้พศ.ประสานให้พระสงฆ์ทศเทศน์หรือบอกเล่าให้ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองที่มีความแตกแยกทางความคิดให้หันกลับมาปรองดองสามัคคีกันตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งตนพร้อมสนุบสนุนคลอดก.ม.คุ้มครองพระพุทธศาสนาฟื้นฟูบ้านวัดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางชุมชน

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด