มาร์คแจงส่งเอสเอ็มเอสเพื่อเข้าถึงปชช.ให้มากที่สุด

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ตอบการอภิปรายของนายสุชาติว่า คงไม่มีใครปฎิเสธว่าเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบันมีความแตกแยกสูงมากและสิ่งที่เป็นความชอบธรรมของประชาชนคือใครก็แล้วแต่ที่เป็นรัฐบาลต้องสร้างความสมานฉันท์ในประเทศ ตนคิดว่าจะทำอย่างไรถึงเข้าถึงประชาชนมากที่สุดจึงปรึกษาหารือกับนายกรณ์และทีมงาน

การดำเนินการต่างๆเป็นไปในทางกฎหมาย ทั้งในประเด็นการครอบคลุมประโยชน์ต่อประชาชนรวมทั้งเรื่องสิทธิเสรีภาพแลด้กำชับว่าหากมีการขอความร่วมมือนั้นผู้เกี่ยวข้องต้องไม่มีผลประโยชน์ในเรื่องของการเงิน สิ่งที่ผมต้องการสื่อสารไม่ใช้ผลประโยชน์ อย่างที่ผมทำรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกันายก อภิสิทธิ์ นั้นผมไม่เคยนำเหตุการณ์ทางการเมืองมาพูดอย่างนายกฯคนเก่า ในลักษณะชี้นำ ผมจะพูดในเรื่องความมั่นคงของประเทศและไม่มีการตอบโต้ทางการเมือง และประเด็นสำคัญที่ผมจะกล่าวในเรื่องเอสเอ็มเอสที่ผ่านโทรศัพท์ เป็นแค่อยากให้เกิดความสามัคคีและเชิญปะชาชนมามีส่วนร่วมในการแก้ไขประเทศ

ส่วนทำไมต้องขอเป็นรหัสไปรษณีย์ก็เพราะจะใช้รหัสเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ และมอบให้นายกรณ์กับผู้เกี่ยวข้องดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย และพี่น้องประชาชนที่ไม่ชอบในการส่งเอสเอ็มเอสและผู้ที่ต้องการร้องเรียนก็ขอเป็นกระบวนการทางกฎหมายและต้องขอโทษพี่น้องประชาชนที่คิดว่าละเมิดสิทธิด้วย

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด