สปข.4 เดินหน้าให้ความรู้ ประชาชน แก้ไขปัญหาความยากจน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก จัดสัมมนาเรื่อง "จนเงิน ไม่จนใจ แก้ไขได้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเดินหน้าให้ความรู้ประชาชน แก้ไขปัญหาความยากจน วันนี้ (19 มี.ค.52) นายวันชัย ไชยวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง "จนเงิน ไม่จนใจ แก้ไขได้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย ซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 โดยนายประวิน พัฒนะพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 นำคณะเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนชาวสุโขทัย ในวิธีการต่อสู้ความยากจน สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ให้สามารถดำรงชีวิตผ่านพ้นวิกฤตไปได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับหัวข้อการสัมมนา ประกอบด้วย นโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาของในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งการบริหารจัดการชุมชนให้พ้นความยากจน โดยวิทยากรจากโครงการวิจัยและพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และพัฒนาการจังหวัดสุโขทัย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด