สาทิตย์ เปิดเวทีสาธารณะพิจารณ์ ชำแหละร่างกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานเวทีสาธารณะพิจารณ์ ชำแหละร่างกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ ที่กรมประชาสัมพันธ์ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน เวทีสาธารณะพิจารณ์ "ชำแหละร่างกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ ใครได้ใครเสีย ที่อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ โดยเนื้อหาในการเสวนา คือ เรื่องพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ อาทิ ที่มาของร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ (กทช.) ร่าง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฉบับ กทช. สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่โดยภาคประชาชน การเปรียบเทียบร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ ปี 2543 กับร่างฯ รัฐบาลนายกฯ สมชาย วงศ์สวัสดิ์ อย่างไรก็ตามจากกระแสข่าวที่ว่า จะมีกลุ่มคนเสื้อแดงมาชุมนุมปิดล้อมที่กรมประชาสัมพันธ์นั้น ก็ไม่ปรากฏว่ามีกลุ่มคนเสื้อแดงมาชุมนุมแต่อย่างใด

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด