ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย เชิญชวนเข้ารับการอบรมหลักสูตรเฉพาะด้าน 3 หลักสูตร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (พืชสวน) สนองนโยบายรัฐบาล จัดอบรมหลักสูตรอาชีพทางการเกษตร เฉพาะด้านที่น่าสนใจ จำนวน 3 หลักสูตร โดยทุกหลักสูตรจะได้รับความรู้วิชาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มเติมให้ตลอดเดือนมีนาคมนี้ นายราเชนทร์ สุวรรณหิตาทร เกษตรจังหวัดพะเยา แจ้งว่า ได้รับการประสานงานจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (พืชสวน) ซึ่งได้มีการเปิดรับสมัครเกษตรกรผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ การผลิตเห็ด หลักการขยายพันธุ์พืชและการสร้างสวนไม้ผล รวมถึงหลักสูตรการผลิตและการแปรรูปสมุนไพร โดยใช้เวลาในการอบรม 2 วัน นอกจากนี้ในทุกหลักสูตรจะมีวิชาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มเติมให้ด้วย สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอาชีพในครั้งนี้ จะต้องเป็นเกษตรกรหรือผู้ที่มีความสนใจในการเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตรและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งสามารถสมัครได้ที่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รวมถึงสามารถสมัครกับทางศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (พืชสวน)ได้โดยตรง โทร.0-5317-0704 ผู้ที่สนใจขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา โทร.0-5488-7050 ในวันเวลาราชการ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด