คณะกงสุลใหญ่ต่างประเทศประจำฮ่องกง หารือร่วมกับประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกงสุลใหญ่ต่างประเทศประจำฮ่องกง หารือร่วมกับประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถึงแนวทาง การสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มนักท่องเที่ยว นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการเข้าพบของคณะกงสุลใหญ่ต่างประเทศประจำฮ่องกง พร้อมคณะผู้ติดตาม ว่า ได้หารือร่วมกันถึงแนวทางการวางการแผนการตลาด เพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยว ซึ่งประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ทั้งเรื่องบรรยากาศการท่องเที่ยว และความปลอดภัยในการเดินทาง เพื่อแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ยังคงสนใจที่จะกลับเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งทุกปีนักท่องเที่ยวจากจากฮ่องกงเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยปีละประมาณ 300,000-400,000 คน ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวอีกว่า การเดินทางเข้าพบของคณะกงสุลเป็นการสร้างภาพลักษณ์ ให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจ ในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด