ศาลบุกซอยร่วมฤดีวัดความกว้าง สืบคดี อภิรักษ์ ถูกฟ้อง

ศาลบุกซอยร่วมฤดีวัดความกว้าง สืบคดี อภิรักษ์ ถูกฟ้อง

ศาลบุกซอยร่วมฤดีวัดความกว้าง สืบคดี อภิรักษ์ ถูกฟ้อง เกี่ยวกับ ขวัญแก้ว วัชโรทัย

ตุลาการศาลปค.กลาง ลงพื้นที่สืบความกว้างซอยร่วมฤดี คดีฟ้อง อภิรักษ์ - ผอ.เขตปทุมวัน กรณีออกเอกสารรับรองความกว้างถนนเกินกว่าความเป็นจริง

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 18 มีนาคม ที่ซอยร่วมฤดี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ นายไพศาล บุญเกิด และนายพินิจ มั่นสัมฤทธิ์ องค์คณะตุลาการศาลปกครองกลาง ลงพื้นที่เผชิญสืบตรวจสอบความกว้างของซอยร่วมฤดี บริเวณที่ตั้งอาคารสูงกว้างเกิน 10 เมตรหรือไม่ เพื่อนำข้อเท็จจริงมาพิจารณาคดีที่ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ แพทย์หลวง,นายขวัญแก้ว วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง อาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประชาชนในซอยรวม 24 ราย ยื่นฟ้องนายสุรเกียรติ์ ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการเขตปุทมวัน (ปี 2551) และนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ขณะเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรณีออกเอกสารรับรองความกว้างของถนนซอยเกินกว่าความเป็นจริง เป็นเหตุให้มีการก่อสร้างอาคารสูงเกินกว่ากฎหมายกำหนด ทำให้ผู้อยู่ในซอยได้รับความเดือดร้อน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ขวัญแก้ว วัชโรทัย

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด