จ.สตูล รณรงค์ควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสตูล รณรงค์ควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เตรียมเสนอรัฐบาลห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันนี้ (18 มี.ค.52) นายช่วงชัย เปาอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นายแพทย์สำรวม ด่านประชันกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค ร่วมแถลงข่าวนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดสตูลโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวเข้าร่วม ที่ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ศาลากลางจังหวัด โดยสถานการณ์ในปัจจุบันการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของจังหวัดสตูล อยู่ในภาวะน่าเป็นห่วง เยาวชนของจังหวัดสตูลมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไปและมีการสูบเป็นอันดับ 1 ของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นอันดับ 3 ของประเทศ ขณะที่การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พบว่ามีการบริโภคมากขึ้นในระดับที่อันตรายและอันตรายมาก ดังนั้นทางจังหวัดสตูล จึงมีนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากพิษภัยของยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นายแพทย์สำรวม ด่านประชันกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล กล่าวว่า จังหวัดสตูล จะเริ่มจากการให้การคุ้มครองสุขภาพประชาชนโดยขับเคลื่อนทางกฎหมายเป็นสำคัญพร้อมทั้งรองรับบำบัดในสถานบริการโดยห้ามสูบบุหรี่ในร้านจำหน่ายอาหาร สินค้าและเครื่องดื่ม สถานบริการสาธารณสุข ร้านขายยา สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สวนสาธารณะ สถานีขนส่ง สถานประกอบการที่เกี่ยวกับยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ศาสนสถานและหอพัก โดยทุกแห่งต้องปลอดเขตการสูบบุหรี่ ซึ่งต้องมีป้ายประกาศปิดไว้และห้ามวางที่เขี่ยบุหรี่ เพื่อที่ทุกคนจะได้ปลอดภัยทางด้านสุขภาพ ด้าน นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบันมีการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ จะมีการดื่มเพื่อฉลองกันมาก ซึ่งทางคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้มีการยื่นหนังสือไปยังรัฐบาลเพื่อพิจารณาแนวทาง คือ ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันที่ 12-14 เมษายน ทุกสถานที่ ตลอด 24ชั่วโมง กับอีกแนวทางหนึ่งคือ การห้ามขาย ในวันที่ 12-14 เมษายน แต่ให้ร้านอาหาร สถานบริการ สามารถขายได้ตั้งแต่ 6 โมงถึงเที่ยงคืน ซึ่งจะเป็นการลดการดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลดังกล่าวด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด