ธนาคารโลก ปรับลดตัวเลขประมาณการณ์เศรษฐกิจของจีนลงอยู่ที่ร้อยละ 6.5

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารโลก ปรับลดตัวเลขประมาณการณ์ทางเศรษฐกิจของจีนปีนี้ลงอยู่ที่ร้อยละ 6.5 จากที่เคยประเมินไว้ร้อยละ 7.5 โดยธนาคารโลกได้เปิดเผยในรายงาน รายไตรมาสว่าการส่งออกของจีนถูกกระทบอย่างหนักสร้างความอ่อนไหวต่อประชาชนและการลงทุนที่อิงอยู่กับตลาดโดยเฉพาะในภาคการผลิต ด้วยเหตุนี้ธนาคารโลกจึงได้ปรับลดประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนลง.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด