กรมประมง ไม่อนุญาตลดระยะแนวเขตการปิดอ่าวตามที่กลุ่มชาวประมงร้องขอ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมประมง ไม่อนุญาตลดระยะแนวเขตการปิดอ่าว ตามที่กลุ่มชาวประมงร้องขอ จาก 60 ไมล์ทะเล ให้คงเหลือ 45 ไมล์ทะเล หวั่นกระทบต่อการเจริญเติบโตของลูกสัตว์น้ำวัยอ่อน นายสุพจน์ จึงแย้มปิ่น ประมงจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า มีกลุ่มชาวประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี สมุทรสาคร และชุมพร เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เพื่อขอร่นระยะแนวเขตการปิดอ่าว เนื่องจากได้รับความเดือดร้อน และได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดอ่าว โดยขอให้จังหวัดได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยการร่นแนวเขตห้ามำการประมงจากเดิมในระยะ 60 ไมล์ทะเล ให้คงเหลือ 45 ไมล์ทะเล ซึ่งจากปัญหาและข้อเรียกร้องดังกล่าว ทางจังหวัดได้แจ้งให้กรมประมง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่สามารถผ่อนผันให้ตามที่กลุ่มประมงร้องขอได้ ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่ที่ห้ามทำการประมงตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นพื้นที่แหล่งวางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้ำหมายชนิด ทั้งปลาผิวน้ำ ปลาหน้าดิน ประกอบกับเป็นพื้นที่ี่มีลูกปลาวัยอ่อนของปลาทู-ลัง ปลาสีกุน ปลาหางแข็ง และสัตว์น้ำวัยอ่อนหลายชนิด ซึ่งหากมีการลดพื้นที่ตามที่ชาวประมงร้องขอ จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของลูกสัตว์น้ำวัยอ่อน ทำให้ปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำลดลง อันจะส่งผลกระทบต่อชาวประมงได้ในระยะยาว หากมีข้อสงสัยหรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร โทร.077 511298 ในเวลาราชการ

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด