สวท.สุรินทร์ ชวนประชาชนร่วมผลิตรายการวิทยุท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สวท.สุรินทร์ เชิญชวนประชาชนร่วมผลิตรายการวิทยุท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เป็นรายการวิทยุของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน นางวลัย จิตรสมุทร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงาน ก.พ.ร. เป็น 1 ใน 3 หน่วยงานนำร่องระดับกระทรวง ที่ดำเนินการตามแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) จึงได้จัดทำโครงการวิทยุท้องถิ่น ในรูปแบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2552 ขึ้น เพื่อเปิดให้ประชาชนทั่วไป เยาวชน ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ในรูปแบบที่เป็นรายการวิทยุของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง โดยผู้สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่น สวท.สุรินทร์ สามารถติดต่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ ฝ่ายธุรการ สวท.สุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 044-511720

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด