กรมศิลปากร เตรียมนำเอกลักษณ์ประจำชาติ 3 สิ่ง เป็นต้นแบบจัดทำสินค้าที่ระลึกทางวัฒนธรรม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมศิลปากร เตรียมนำเอกลักษณ์ประจำชาติ 3 สิ่ง เป็นต้นแบบจัดทำสินค้าที่ระลึกทางวัฒนธรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ประเทศและชุมชน นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต อธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมศิลปากรได้ศึกษาข้อมูลการนำศิลปทางวัฒนธรรมของไทยมาจัดทำเป็นสินค้าที่ระลึก เบื้องต้นจะนำสัญลักษณ์ประจำชาติไทย 3 สิ่งมาพัฒนาเป็นสินค้าระดับชาติ ประกอบด้วย ช้างไทย ดอกราชพฤกษ์ และศาลาไทย ซึ่งทั้งหมดเกี่ยวข้องกับประเพณีอันดีงาม สะท้อนถึงภูมิปัญญาของช่างไทยได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป นอกจากนี้ ช่างสิบหมู่ได้คัดเลือกรูปสัญลักษณ์ตัวละครในวรรณคดีไทย เช่น หนุมาน ในเรื่องรามเกียรติ์ นกทัณฑิมา สัตว์หิมพานต์ในไตรภูมิพระร่วง มาจัดทำเป็นสินค้าที่ระลึกด้วย สำหรับในส่วนท้องถิ่นนั้น จะใช้เอกลักษณ์เฉพาะที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั้ง 44 แห่ง เช่น ที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ใช้รูปคนแคระซึ่งเป็นศิลปะในยุคทวารวดี อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวด้วยว่า จะนำต้นแบบสินค้าเอกลักษณ์ไทยทั้งหมด เสนอต่อ นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อพิจารณารูปแบบในการจัดทำเป็นสินค้าที่ระลึก พร้อมทั้งคัดเลือกศิลปะวัตถุประจำพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ตลอดจนสินค้าในท้องถิ่น 75 จังหวัด เป็นต้นแบบสินค้าที่ระลึก โดยการจัดทำสินค้าที่ระลึกขายให้กับนักท่องเที่ยวนั้น ถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศและชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งกรมศิลปากรจะจัดทำข้อตกลงร่วมกับกลุ่มพัฒนาสินค้าทางอุตสาหกรรม สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเดือนเมษายนนี้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด