ททท.จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 49 ปี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 49 ปี แห่งการก่อตั้ง ในบทบาทผู้นำสร้างเศรษฐกิจไทย นางพรศิริ มโนหาญ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะผู้บริหาร และพนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าสักการะรูปเหมือน จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้วางรากฐานควมเจริญทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในวันคล้ายวันสถาปนา 49 ปีแห่งการก่อตั้ง ในวันที่ 18 มีนาคม 2552 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท.ได้จัดทอล์คโชว์ โดย นายอภิชาติ ดำดี ในหัวข้อ "ท่องเที่ยวไทย หัวใจู้...ร่วมกอบกู้เศรษฐกิจทั่วทิศไทย เพื่อให้แนวคิดเกี่ยวกับแนวโน้มความเป็นไปของสังคมโลก ที่สามารถเชื่อมโยงกับการปฏิบัติภารกิจหลักของ ททท.เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด