รมว.พม.เผยมียอดลงทะเบียนผู้สูงอายุทั่วประเทศกว่า 2.96 ล้านคน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เผย มียอดลงทะเบียนผู้สูงอายุทั่วประเทศกว่า 2 ล้าน 9 แสนคน นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งยอดลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพอย่างเป็นทางการของผู้สูงอายุทั่วประเทศว่ามีทั้งสิ้นจำนวน 2 ล้าน 9 แสน 6 หมื่นคน ไม่ถึง 3 ล้านคนตามเป้าที่กำหนดไว้ ซึ่งกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ที่มีผู้สูงอายุมาลงทะเบียนมากที่สุดกว่า 4 แสนคน รองลงมา คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้สูงอายุมาลงทะเบียนกว่า 2 แสนคน หลักจากนี้จะเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ โดยในช่วงบ่ายวันนี้ (18 มี.ค.) ตนเองจะนำผลยอดลงทะเบียนผู้สูงอายุเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อพิจารณาจัดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพต่อไป ส่วนกรณีที่มีผู้สูงอายุในจังหวัดบุรีรัมย์จำนวนมากร้องเรียนว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนผู้สูงอายุนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่าจะสั่งการให้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ว่าเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่หรือผู้สูงอายุ หากพบว่าเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ ก็จะจัดให้เปิดให้มีการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุในพื้นที่ที่มีปัญหาทันที

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด