นายกฯตั้งยุทธศาสตร์5รั้วป้องกัน ทลายยาเสพติด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 มี.ค. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานพิธีมอบนโยบายความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และนโยบายด้านยาเสพติด กับผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อธิบดี แม่ทัพภาค ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้รับทราบเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการณ์ ที่จะตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการบูรณาการความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

ทั้งนี้ นายกฯ กล่าวว่า ปัจจุบันมีปัจจัยคุกคามรูปแบบใหม่ ลักษณะต่างๆ ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งสลับซับซ้อน ยากต่อการแก้ไข ส่งผลให้รูปแบบปัญหาใหม่ต่างไปจากเดิม ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน และเตรียมการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากภัยคุกคาม หน่วยงานด้านความมั่นคงจำเป็นที่จะต้องนำสู่การปฏิบัติ รวมถึงการบูรณาการ วางแผหา ถึงแม้จะมีองค์กรกลางอย่างสภาความมั่นคงแห่งชาติ ดูแลก็ตาม โดยจะมีทั้งปัญหายาเสพติด ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้งความมั่นคงพิเศษ และความมั่นคงเฉพาะที่ด้วย

นายอภิสิทธิ์ กล่าวเน้นย้ำว่า ทุกหน่วยงานจะต้องยึดหัวใจสำคัญ ในการปฏิบัติงาน คือ การให้ยึดถือความต้องการ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน รวมทั้งขอให้ทุกส่วนราชการสนับสนุนเรื่องกำลังคน และการบริหารจัดการอย่างบูรณาการด้วย

ส่วนเรื่องการปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามปัญหายาเสพติดนั้น นายกฯ กล่าวเน้นย้ำว่า ขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการ เพื่อต่อสู้เอาชนะปัญหายาเสพติด เพราะปัจจุบันมีแนวโน้มขายตัวสูงขึ้น และถือเป็นภัยคุกคาม เช่นเดียวกับการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ รายงานล่าสุด พมีผู้เสพรายใหม่เกิดขึ้นในรอบ 5 ปี สูงถึง 150,000 คน โดยต้องมีมาตรการอื่นควบคู่ไปด้วย รัฐบาลอยากให้ปัญหายาเสพติดลดลงอย่างแท้จริง และที่สำคัญมาตรการที่ต้องเน้นย้ำนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ก็คือความมุ่งหมาย และปัญหาในพื้นที่เป้าหมาย และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปทุกมิติ เน้นยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ประกอบด้วย รั้วชายแดน รั้วสังคม รั้วชุมชน รั้วโรงเรียน และรั้วครอบครัว ซึ่งแต่ละรั้วจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสร้างแนวป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา เบื้องต้นจะมีการประเมินทุก 6 เดือน จากนั้นจะมีการประเมินทุก 1 เดือน เพื่อติดตามนโยบายที่ให้ไปว่าได้ผลมากน้อยขนาดไหน

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด