กระสวยอวกาศขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐถูกติดตั้งเข้ากับสถานีอวกาศนานาชาติแล้ว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระสวยอวกาศ "ดิสคัฟเวอรี่ ได้ถูกติดตั้งเข้ากับสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ไอเอสเอส. แล้ววานนี้ตามเวลาท้องถิ่น เพื่อปฏิบัติภารกิจส่งลูกเรือชาวญี่ปุ่นคนแรกไปปฏิบัติหน้าที่ในวงโคจรและภารกิจอื่น ๆ ในการก่อสร้างสถานีให้เสร็จสมบูรณ์ กระสวยอวกาศ "ดิสคัฟเวอรี่ ที่องค์การบริหาการบินแห่งชาติสหรัฐหรือนาซา ส่งเข้าสู่วงโคจรได้เชื่อมต่อเข้ากับไอเอสเอส. เมื่อเวลาประมาณ 04.19 น. วันนี้ตามเวลาประเทศไทย ขณะที่บินอยู่เหนือภาคใต้ของออสเตรเลียโดยใช้เวลาประมาณ 6 นาที ในการติดตั้ง ซึ่งล่าช้ากว่าที่ประมาณการไว้เล็กน้อย ทั้งนี้ลูกเรือของ "ดิสคัฟเวอร่ รวมถึงโคอิชิ วากาต้า ซึ่งเป็นสมาชิกลูกเรือชาวญี่ปุ่นคนแรกที่จะใช้เวลาอยู่ที่ไอเอสเอส. นานที่สุดจะปฏิบัติภารกิจติดตั้งแผงรับสัญญาณแสงอาทิตย์ 2 คู่เข้ากับสถานีอวกาศโดยภารกิจครั้งนี้จะใช้เวลานาน 13 วัน.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด